東北STANDARD

tstd_01
tstd_02
tstd_04
tstd_05
tstd_06
tstd_07
tstd_09
tstd_12
tstd_13
tstd_14
tstd_15
tstd_16
tstd_17
tstd_18
tstd_19

CREDIT

Producers:Takeo Kaneiri,Koji Karatsu(DRAWING AND MANUAL)
Director:Hirotatsu Koarai(Qsyum!)
Cinematograoher:Shintaro Yamanaka(Qsyum!),Hirotatsu Koarai(Qsyum!)
Photographer:Shintaro Yamanaka(Qsyum!)
Sound Designer:yuichi NAGAO
Copy Writer:Koji Karatsu(DRAWING AND MANUAL)

http://tohoku-standard.jp/コメントは受け付けていません。